Previous Next

دستگاه غلاف زن درب محصول

وکیوم کردن باند رول های سر درب شیشه و ...

با مصرف برق پایین و کمترین فضا برای نصب