Previous Next

دستگاه overcaper درب گذار برای قوطی های easy open

مراحل کار دستگاه و نصب درب روی محصول به صورت اتومات می باشد.

سرعت بسته بندی 7200 عدد قوطی در دقیقه می باشد.

قابل کار با انواع مدل های درب می باشد.