مشتریان ما

برخی از مشتریان ما : تعدادی از کارخانجات تولیدی صنایع غذائی و شیمیایی و داروئی و .... هستند .

صنایع غذایی زشک (حسانلو)
 •  صنایع غذایی تبرک (شهداب)
 •  صنایع غذایی اهداء
 • صنایع غذایی بهشاد
 •  صنایع غذایی صادق
 •  صنایع غذایی آسانا
 • صنایع غذایی خرسند،حسینی(سیدان توس )
 •  صنایع غذایی بهدیس
 •  صنایع غذایی کشت و صنعت چین چین
 •  صنایع غذایی کشت و صنعت چین چین بین الملل
 •  صنایع غذایی طوس تایماز
 •  صنایع غذایی پدرام
 •  صنایع غذایی بهرنگ
 •  صنایع غذایی ماهوند
 •  صنایع غذایی گلاب نادر
 •  صنایع غذایی بهناز
 •  صنایع غذایی دلند
 •  شرکت آساتوس (سرخس)
 •  شرکت کیک و کلوچه قارچیچک
 •  لواشک و قره قروت ترشکامان
 •  فراوری گوشت خیام خاورمیانه
 • صنایع غذایی طوس میوه
 • صنایع غذایی سالم
 • صنایع غذایی رب رضا
 • صنایع غذایی تن ماهی بریس برودت چابهار
 • صنایع غذایی مشهد عصاره
 • صنایع غذایی روغن دنا استقلال
 • صنایع غذایی شهد گل چناران
 • صنایع غذایی ستاره شرق سرخس
 • صنایع غذایی خمیرمایه ایران ملاس
 • کشتارگاه صنعتی و بسته بندی های انفرادی
 • کشتارگاه صنعتی مرغ و گوشت بهاران پروتئین
 • کشتارگاه صنعتی و بسته بندی مرغ خبوشان (قوچان)
 • کشتارگاه وبسته بندی مرغ بیهق سبزوار
 • رب وکمپوت صابری،2خط بسته بندی اتومات(ردیف کن بچین و شرینگ پک اتوماتیک )باسرعت 18بسته در دقیقه
 • رب وکمپوت سادات(موسوی)
 • اروم رب(شریف پور) خط کامل، ردیف کن وشرینگ پک.
 • رب شاپرک شیراز(آقای صادق پور) 2خط اتومات بسته بندی و ردیف کن قوطی رب
 • رب وسام2(شیراز_کازرون)خط کامل، ردیف کن، شرینگ پک.
 • چاپخانه ایران زمین
 • شرکت حرکت سازان توس (تولید قطعات خودرو)
 • شرکت سنگ مصنوعی تراورتا ( محلات )
 • صنایع غذایی رب طلیعه شهریار
 • صنایع غذایی شیراز اکبرپور
 • صنایع غذایی گلچین قاووس
 • ساعد یاران طوس ( تولید عسل )
 • نازچین
 • شرکت خرم
 • شرکت شاپرک(آقای صادق پور )
 • شرکت به تک(آقای حبیب نوروزی )
 • مهرچین(ملارد )
 • شرکت کشت وصنعت روژین تاک/روژین
 • شرکت عالیا گلستان/رعنا